Gia Lai chỉ đạo xử lý tồn tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    23 liên quanGốcGia Lai

    Tỉnh Gia Lai hiện có 3.248 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suât hơn 600 MWp. Trong quá trình triển khai dự án, nhiều chủ đầu tư đã để xảy ra sai phạm đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/gia-lai-chi-dao-xu-ly-ton-tai-cac-he-thong-dien-mat-troi-mai-nha-46564.htm