Gia Lai: Chăm sóc người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

  590 liên quanGốc

  UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 295/UBND-KGVX về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác người cao tuổi (NCT) năm 2021, với chủ đề: 'Chung tay chăm sóc NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn';

  Chương trình phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ban đại diện Hội NCT tỉnh nhằm thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đến năm 2025.

  Theo đó sẽ củng cố, sắp xếp lại Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cơ sở. Huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia các hoạt động chăm sóc tại địa phương. Chủ động rà soát danh sách NCT chưa có thẻ bảo hiểm y tế; phối hợp với Sở LĐTBXH đề xuất phương án hỗ trợ giải quyết bảo hiểm y tế cho các đối tượng này...

  N.THANH

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gia-lai-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-ngheo-co-hoan-canh-kho-khan-556146.html