Gia Lai 24h: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 3433/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-100-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-post258277.html