Gia Lai 24h: Tiếp tục thực hiện xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 10-4-2024 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-tiep-tuc-thuc-hien-xet-tuyen-sinh-vao-lop-10-nam-hoc-2024-2025-post273411.html