Gia Lai 24h: Tăng cường giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 30-4 và 1-5

Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh có Công văn số 929/SGTVT-QLVT,PT&NL về tăng cường giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-tang-cuong-giai-phap-phuc-vu-nhu-cau-di-lai-cua-nhan-dan-dip-le-30-4-va-1-5-post274262.html