Gia Lai 24h: Kiên quyết xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-kien-quyet-xu-ly-vi-pham-ve-an-toan-thuc-pham-post278764.html