Gia Lai 24h: Kiểm tra 255 cơ sở kinh doanh dược

Cục Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 255 cơ sở hoạt động kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh, thời gian kiểm tra từ ngày 15-4 đến 14-8-2024.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-kiem-tra-255-co-so-kinh-doanh-duoc-post274489.html