Giá hoa, cây cảnh đang tăng dần

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tại thời điểm này, các chủ vườn đào lớn tại làng hoa Nhật Tân (quận Tây Hồ) đã tấp nập bứng gốc vào chậu, chuẩn bị xuất hàng. Hàng nghìn chậu đào to, nhỏ các loại đang được chăm sóc cẩn thận chờ ngày khách đến nhận.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192305