Gia hạn thêm 10 năm cho hiệp ước đối tác Nga-Ukraine

    Gốc

    Hanoinet - Theo cam kết giữa hai nước, Hiệp ước sẽ được tự động gia hạn thêm 10 năm nếu như trước đó 6 tháng (ngày 1/10/2008) không một bên nào tuyên bố muốn xóa bỏ nó.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99232