Gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 cho DN

(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 54 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập DN (TNDN) năm 2011 cho các DN sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo đó, sẽ gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trong thời gian một năm, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Các đối tượng nằm trong diện được miễn giảm là DN sử dụng nhiều lao động; hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế-xã hội. Trong đó, DN sử dụng nhiều lao động là DN có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người.

Theo quy định này, số thuế TNDN được gia hạn là số thuế phải nộp tạm tính hằng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011.

TRÀ PHƯƠNG