Gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Quỹ Phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1248/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Quỹ Phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người (Quỹ AHI) cho Dự án "Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam" đến hết ngày 31/12/2010.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, bảo đảm các hoạt động của dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Tại Công văn số 5060/VPCP-ĐMDN, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa đồng ý giãn tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của ngân hàng là ngày 31/12/2009. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5059/VPCP-QHQT, về hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ chương trình phát triển Ngành nông nghiệp và nông thôn" do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó có hướng dẫn cụ thể về vai trò của các Ban Chỉ đạo, quan hệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh tham gia Chương trình./.