Giá giấy sẽ tăng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các doanh nghiệp sản xuất giấy cũng cho biết do hiện nay giá nguyên liệu biến động nên doanh nghiệp phải thỏa thuận giá bán với khách hàng trước rồi mới sản xuất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=68976