Giá giảm vẫn trên trời

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Sau hơn 20 năm định cư ở Mỹ, bác tôi quyết định trở về quê cha đất tổ sinh sống. Với gần chục tỉ đồng trong tay, ông hăm hở lên đường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/11/090536/6425