Giá gạo xuất khẩu giảm nhẹ

Giá lúa gạo tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 100 - 150 đồng/kg với một số loại gạo.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 570 USD/tấn giảm 3 USD; gạo 25% tấm ở mức 549 USD/tấn giảm 3 USD; gạo 100% tấm giảm USD định ở mức 475 USD/tấn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/gia-gao-xuat-khau-giam-nh-243950.htm