Giá gạo xuất khẩu đột ngột giảm mạnh

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo thế giới trong tháng 7 đột ngột giảm mạnh, chỉ còn từ 600-700 USD/tấn, giảm gần một nửa so với giá gạo của tháng 4 và 5 là 1.100-1.200 USD/tấn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/261492/Default.aspx