Giá đường thế giới tiếp tục giảm nhanh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại London, giá đường trắng giao ngay ngày 11/6 lúc mở cửa còn 327 USD/tấn, giảm 3,3% (11 USD/tấn) so với tuần trước. Tại New York, giá đường thô giao ngay giảm 4,8% (11 USD/tấn), còn 219 USD/tấn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=67145