Gia đình VH là“pháo đài”đẩy lùi VH độc hại

Đấu tranh phòng, chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội không thể thiếu vai trò của gia đình, bởi gia đình là “tế bào” của xã hội. Gia đình văn hóa càng có sức mạnh vững chắc hơn trong việc xây và chống, là “pháo đài” trụ cột để đẩy lùi sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại.

Đây là một trong những hành động được UBMTTQVN TP.HCM xác định là nhiệm vụ chính trong năm 2013 nhằm tiếp tục thực hiện “cuộc chiến” chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

UBMTTQVN TP.HCM cho biết, sau một năm thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận thành phố thực hiện chỉ thị 46 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội đã thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Nổi bật là các buổi hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đờn ca tài tử, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về phòng chống sản phẩm văn hóa độc hại.

Bằng nhiều phương thức phối hợp hoạt động sáng tạo, các địa phương cơ sở còn tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh, thư pháp và ảnh nghệ thuật gắn với các lễ hội văn hóa trên địa bàn thành phố. Vận động hộ gia đình có nhà cho thuê kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” chấm dứt hợp đồng cho thuê, cam kết không cho thuê nhà để kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã ăn sâu vào từng địa bàn dân cư; những tiêu chí về người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa được người dân quan tâm và phấn đấu thực hiện, cùng góp phần chủ động ngăn ngừa sự xâm nhập của sản phẩm văn hóa độc hại.

Bên cạnh đó, các Ban Đoàn kết Công giáo, Ban đại diện Phật giáo, người có uy tín trong cộng đồng cũng vận động tín đồ, đồng bào các dân tộc thực hiện Chỉ thị 46. Tuyên truyền đến tận các nhà thờ, tự viện, hội thánh… để đồng bào có đạo hiểu rõ về tác hại của các loại văn hóa phẩm độc hại, từ đó giáo dục con em mình không sử dụng sách báo, băng hình, những trang mạng xã hội độc hại…

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên, TP.HCM sẽ kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lồng ghép vào 5 tiêu chuẩn khu phố văn hóa giai đoạn 2012 – 2015. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương…

Chú trọng đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, làm cho người dân hiểu mỗi gia đình văn hóa phải là nơi nói không với các sản phẩm văn hóa độc hại, tập trung vận động những gia đình có biểu hiện không tốt về việc này, duy trì các hoạt động văn thể mỹ trên địa bàn dân cư.

Vận động xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như nhà hàng ăn uống, vũ trường, khách sạn, karaoke, hớt tóc... có biểu hiện mại dâm trá hình, thiếu lành mạnh. Kiên quyết xử lý các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, internet, băng đĩa nhạc sai phạm.

Theo Baovanhoa.vn