Gia đình tương lai của bạn hạnh phúc hay bi kịch

Ai cũng ước mơ có được một gia đình hạnh phúc, cuộc sống kinh tế đủ đầy, nhưng cách họ thực hiện đôi khi lại đi ngược với những gì họ nghĩ... Bạn thì sao?

Gia đình tương lai của bạn hạnh phúc hay bi kịch - Ảnh 1

1. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thường xuyên liên lạc với bạn cũ?

Không

Anh Anh (theo QQ)