Giá điều tăng 3.000 đồng/kg

    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ) – Theo Hiệp hội Điều VN, niên vụ điều 2008 có khả năng đạt 300.000 tấn điều khô, giảm khoảng 50.000 tấn so với cùng kỳ

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/232428.asp