Giá điện tăng - Doanh nghiệp kêu trời

Như vậy, từ ngày 1/3 tới, giá điện sinh hoạt sẽ chính thức tăng khoảng 13%, giá điện sản xuất tăng từ 6 đến 7,5%. Trong thời điểm hiện tại, đối với các doanh nghiệp mà nguồn sử dụng chính cho sản xuất là điện thì điều này ít nhiều sẽ tạo thêm áp lực mới trong điều kiện sản xuất đang gặp khó khăn.