Giá điện sắp theo cơ chế thị trường

(ANTĐ) - Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo về giá điện theo cơ chế thị trường để trình Chính phủ. Theo đó, giá điện sẽ được điều chỉnh như giá xăng dầu và có thành lập quỹ bình ổn giá sử dụng trong trường hợp giá tăng đột biến.

Trong dự thảo này, Bộ Công Thương lên phương án điều chỉnh giá điện theo từng quý. Theo đó, nếu các yếu tố đầu vào biến động làm giá điện bình quân giảm hoặc tăng dưới 1% so với giá điện cơ sở của quý thì sẽ không điều chỉnh giảm hoặc tăng giá điện; Nếu có biến động làm giá điện bình quân tăng từ 1-5%, đơn vị bán buôn điện được phép tăng giá điện với mức tương ứng; Trường hợp giá điện biến động từ 5-10% so với giá điện bình quân của quý thì đơn vị bán buôn điện được phép tăng 5% và 70% của mức trên 5% đến 10%. Cuối cùng, nếu giá điện tăng hoặc giảm trên 10%, hoặc việc tăng giá điện ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ công bố các biện pháp bình ổn giá. Bộ Công Thương vẫn có thẩm quyền phê duyệt quyết định tăng, giảm giá điện trong trường hợp dao động dưới 5%. Nếu giá điện tăng, giảm trên 5%, Bộ Công Thương phải trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt như đối với quy định về giá xăng dầu. Để đảm bảo giá điện không tăng đột biến, gây sốc cho người tiêu thụ điện, đơn vị bán buôn điện có nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn giá để bình ổn giá điện theo quy định này. Quỹ Bình ổn giá được lập khi giá điện tiệm cận giá thị trường. Quỹ Bình ổn giá được lập tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng nguồn quỹ này. Theo EVN, sau khi giá điện được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, tình hình vốn đầu tư của EVN và việc thu hút thêm các đối tác nước ngoài đầu tư vào ngành điện Việt Nam sẽ được cải thiện. Từ đó, tình trạng thiếu điện hiện nay sẽ từng bước được khắc phục. Từ ngày 26-9, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các dự án điện thuộc quy hoạch điện VI. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo muộn nhất vào ngày 15-10 tới. Căn cứ vào kết quả này, Bộ Công Thương sẽ có điều chỉnh, chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ các dự án điện. Cũng theo dự thảo này, giá điện theo cơ chế thị trường sẽ giảm dần và tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa giá điện sản xuất và giá điện sinh hoạt. Nhà nước vẫn có cơ chế hỗ trợ giá cho các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp cho 50kWh đầu tiên trong biểu giá bậc thang điện sinh hoạt. Giá điện từ bậc thang thứ hai phải tăng dần để khuyến khích tiết kiệm trong sử dụng điện và để bù chéo cho bậc thang đầu tiên trong biểu giá bậc thang điện sinh hoạt. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với việc áp dụng cách tính giá điện này thì giá điện sinh hoạt năm tới sẽ tăng nhiều hơn so với mức giá hiện hành. Từ ngày 26-9, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các dự án điện thuộc quy hoạch điện VI. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo muộn nhất vào ngày 15-10 tới. Căn cứ vào kết quả này, Bộ Công Thương sẽ có điều chỉnh, chỉ đạo để thúc đẩy tiến độ các dự án điện. Đối với khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, các doanh nghiệp ngành điện phải có khoản thu để hình thành và bổ sung quỹ hỗ trợ giá điện cho khu vực này chưa nối lưới điện quốc gia và sản xuất điện từ năng lượng tái tạo. Khung giá cho giá điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn không được thấp hơn 1,5 lần giá bán điện bình quân năm; giá trần không vượt quá 3 lần giá bán điện bình quân năm. Theo kế hoạch, dự thảo này sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt vào quý IV năm nay. Giá bán điện mới sẽ được áp dụng từ ngày 1-3-2011, sau khi biểu giá bán điện hiện hành hết thời hạn thi hành.