Giá dầu tăng vọt lên gần 38 USD/thùng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dầu thô giao tháng hai tăng 2,36 USD, từ 35,35 hôm 25/12 lên 37,71 USD mỗi thùng ngày 26/12. So với đầu tuần, dầu đã mất 11% giá trị và gần 74% so với kỷ lục ngày 11/7. Tuy nhiên, mức tăng 6% của ngày hôm qua là lớn nhất kể từ 11/12.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=119323