Giá dầu tăng lên mức kỷ lục mới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Giá dầu thô sáng qua leo lên một mức mới: 110,12 đôla/thùng trên thị trường New York, Mỹ, sau khi đã tới ngưỡng 100 đôla/thùng trước đó một ngày.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-04.3078577462