Giá dầu: OPEC tiến thoái lưỡng nan

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Diễn biến bất ổn của giá dầu khiến OPEC muốn tăng sản lượng cũng dở, mà không tăng sản lượng cũng chẳng xong...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=0d42cbc818a3ce&page=category