Giá dầu: Nhiều áp lực kìm chân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhu cầu sử dụng dầu cho năm 2008 được OPEC dự báo ở mức 86,9 triệu thùng/ngày và tăng nhẹ lên mức 87,8 triệu thùng/ngày trong năm 2009. Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu được dự báo sẽ tăng tương ứng với mức tăng trong nhu cầu sử dụng này trên 1 triệu thùng/ngày.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=92199