Giá dầu mỏ tăng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hôm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lên tăng hơn 1 USD/thùng do tình hình căng thẳng tại Nam Ossetia và gián đoạn xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực Kaspy.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128611&sub=55&top=38