Giá dầu mỏ - lương thực tăng cao: Những thách thức toàn cầu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giá dầu mỏ và lương thực tăng cao đang hoành hành trên toàn cầu. Việc giá dầu mỏ và lương thực tăng cao đã trở thành những thách thức đối với tất cả các nước cũng như các tổ chức quốc tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=75002