Giá dầu lên cao kỷ lục

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT)- Giá dầu đã lên cao đến mức kỷ lục, lần đầu tiên đạt ngưỡng 81 USD/thùng. Dự tính giá dầu sẽ lên mức 85 USD/thùng vào cuối năm nay

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/144651