Giá dầu đã xuống dưới 92 USD/thùng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhiều chuyên gia cho rằng, giá dầu có thể còn giảm tiếp cho dù so với đỉnh cao được thiết lập vào ngày 11/7 là 147,27 USD/thùng thì dầu đã giảm gần 38%. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu được cho là sẽ còn giảm trong các tháng tới do nền kinh tế đang giảm tốc khắp nơi trên thế giới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99929