Giả danh cán bộ VP Chính phủ, lừa đảo các doanh nghiệp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dưới danh nghĩa là cán bộ VP Chính phủ, ổ nhóm của Nguyễn Công Đoàn tổ chức nhận dự án xin vay vốn ưu đãi của các tổ chức phi Chính phủ, thông qua thành lập các đoàn thẩm định dự án giả mạo .. Đã có 60 dự án của các doanh nghiệp xin vay vốn thông qua Văn phòng 1 Bắc Ninh, với tổng số tiền lên tới 10.141 tỷ đồng và 1 tỷ 163 triệu USD.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/12/80299.cand