Giả danh cán bộ ép sinh viên mua hàng

    Gốc

    Thời gian gần đây, nhiều sinh viên tại các khu nhà trọ đã bị một số kẻ giả danh cán bộ ép phải mua các loại thuốc xử lý môi trường...

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200839/20080928161039.aspx