Giả danh cán bộ công ty xổ số để lừa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hai Tài và đàn em mở sổ theo dõi nạn nhân và cho số đánh đề từ 00 đến 99, theo thứ tự số điện thoại liên lạc. Nếu số mà chúng đưa ra trùng với kết quả đề (2 số cuối giải đặc biệt) thì sẽ nhận lại vốn và tiền hoa hồng 15%, nếu thua thì băng của Hai Tài không liên lạc nữa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/106697.cand