Giả chết

TP - Hàng loạt doanh nghiệp chuẩn bị tuyên bố phá sản, đóng cửa cậu ạ! Thế là coi như chết hẳn!

- Cạnh tranh thị trường,chuyện đó cũng thường thôi mà!

- Thường là thế nào? Bao hệ lụy kèm theo, nào là thất nghiệp, là ảnh hưởng nguồn thu, là giảm sức cạnh tranh…

- Yên tâm đi! Không bi quan đến mức như cậu nghĩ đâu. Cánh cửa này khép lại, bao cánh cửa khác mở ra. Doanh nghiệp này tắt thở, doanh nghiệp khác hồi sinh, lẽ đời vốn vậy! Sợ nhất là những doanh nghiệp giả chết.

- Có loại doanh nghiệp đó a? Vì sao họ giả chết?

- Thế cậu không nghe chuyện ngụ ngôn Giả chết bắt quạ à? Họ thành lập ra để chớp cơ hội hớt váng, chụp giật. Đến khi có biến, họ giả chết để trốn thuế, trốn nợ, chờ trời yên biển lặng, thay tên đổi họ tiếp tục hớt váng…

- Thế làm sao phát hiện ra là họ đang giả chết?

- Đó không phải là việc của cậu và tớ mà đó là việc của các bác sĩ bắt mạch nền kinh tế này!

- Liệu y đức của các bác sĩ này có đáng tin không nhỉ?

- Cậu lại đa nghi rồi! Chả ai đưa phong bì để xin chết thật cả. Còn để được chết giả thì úm ba la… có ma mới biết!