Gia Cát Lượng thần thánh như vậy tại sao nước Thục lại diệt vong sớm nhất?

Gia Cát Lượng thần thánh như vậy tại sao nước Thục lại diệt vong sớm nhất?

Gia Cát Lượng quả thực là bậc kỳ tài song cũng bởi vì quá giỏi nên vị quân sư này có phần tự phụ, trong một...
Nếu không gián tiếp giết chết nhân vật này, chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng có thể đã thành công

Nếu không gián tiếp giết chết nhân vật này, chiến dịch Bắc phạt của Gia Cát Lượng có thể đã thành công

Gia Cát Lượng chọn 4 người kế nhiệm, họ là những ai?

Gia Cát Lượng chọn 4 người kế nhiệm, họ là những ai?

Nếu Gia Cát Lượng không rời núi, thế chân vạc thời Tam quốc có hình thành?

Nếu Gia Cát Lượng không rời núi, thế chân vạc thời Tam quốc có hình thành?

Nếu Lưu Bị thống nhất được thiên hạ, 2 nhân vật này sẽ bị diệt trừ đầu tiên

Nếu Lưu Bị thống nhất được thiên hạ, 2 nhân vật này sẽ bị diệt trừ đầu tiên

Sự thực con người Lưu Bị qua sách 'Tam Quốc chí' thế nào?

Sự thực con người Lưu Bị qua sách 'Tam Quốc chí' thế nào?

Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Lưu Bị từ người bán giày thành hoàng đế nước Thục nhờ điều gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Câu nói khiến Gia Cát Lượng cảm thấy rất hổ thẹn

Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

Gia Cát Lượng trong lịch sử không hề thần thánh, nếu không nhờ 'Tam Quốc diễn nghĩa', liệu ông có thể lưu danh muôn đời?

Có một trụ cột thông minh xuất chúng như Gia Cát Lượng, tại sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong Tam Quốc bị diệt vong?

Có một trụ cột thông minh xuất chúng như Gia Cát Lượng, tại sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong Tam Quốc bị diệt vong?

Vì sao Lưu Bị trao binh quyền cho Lý Nghiêm?

Vì sao Lưu Bị trao binh quyền cho Lý Nghiêm?

Tại sao nhìn thấu 'Không thành kế' của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý vẫn không chịu tấn công?

Tại sao nhìn thấu 'Không thành kế' của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý vẫn không chịu tấn công?

Không phải Tào Tháo, Tư Mã Ý hay Chu Du, đây mới là người Gia Cát Lượng hận nhất

Không phải Tào Tháo, Tư Mã Ý hay Chu Du, đây mới là người Gia Cát Lượng hận nhất

Không phải Gia Cát Lượng đây mới là cao nhân Lưu Bị mời không được

Liệu sự như thần nhưng cả đời Gia Cát Lượng vẫn phải e ngại 3 người này, đặc biệt là người thứ 3 ít ai ngờ tới

Liệu sự như thần nhưng cả đời Gia Cát Lượng vẫn phải e ngại 3 người này, đặc biệt là người thứ 3 ít ai ngờ tới

Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán sớm diệt vong chỉ vì lầm tin 2 người này

Gia Cát Lượng khiến nhà Thục Hán sớm diệt vong chỉ vì lầm tin 2 người này

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Nếu không phát động trận Di Lăng liệu Lưu Bị có thể thống nhất thiên hạ?

Không chỉ có Ngũ hổ tướng, giai đoạn sau của Thục Hán còn sở hữu 4 tướng tài không thể không nhắc đến này

Không chỉ có Ngũ hổ tướng, giai đoạn sau của Thục Hán còn sở hữu 4 tướng tài không thể không nhắc đến này

2 nhân vật được Từ Thứ tiến cử đều 'nổi như cồn' dưới thời Tam Quốc: 1 người đại trung, 1 người đại gian

2 nhân vật được Từ Thứ tiến cử đều 'nổi như cồn' dưới thời Tam Quốc: 1 người đại trung, 1 người đại gian

Tại sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong Tam Quốc bị diệt vong?

Tại sao Thục Hán lại là nước đầu tiên trong Tam Quốc bị diệt vong?

Nếu Lưu Bị thống nhất được 3 nước, Gia Cát Lượng sẽ sống hay chết?

Nếu Lưu Bị thống nhất được 3 nước, Gia Cát Lượng sẽ sống hay chết?

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là người giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ thời Tam Quốc

Không phải Gia Cát Lượng, đây mới là người giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ thời Tam Quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 2 câu nói ẩn chứa triết lý thâm sâu nhất của Gia Cát Lượng

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 2 câu nói ẩn chứa triết lý thâm sâu nhất của Gia Cát Lượng

Để lại độc kế cuối cùng trước khi chết, Lưu Bị phòng được Gia Cát Lượng nhưng không thể ngờ lại khiến Thục Hán không thể phục hưng

Để lại độc kế cuối cùng trước khi chết, Lưu Bị phòng được Gia Cát Lượng nhưng không thể ngờ lại khiến Thục Hán không thể phục hưng

Đệ nhất mưu sĩ đứng sau 'thao túng' thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Tư Mã Ý cộng vào cũng không phải là đối thủ

Đệ nhất mưu sĩ đứng sau 'thao túng' thời kỳ Tam Quốc, Gia Cát Lượng, Bàng Thống và Tư Mã Ý cộng vào cũng không phải là đối thủ

Vì sao Lưu Phong lại bị Gia Cát Lượng cố tình đẩy vào chỗ chết?

Vì sao Lưu Phong lại bị Gia Cát Lượng cố tình đẩy vào chỗ chết?

Hơn hẳn Gia Cát Lượng về khả năng ứng phó với biến cố, nếu Bàng Thống không chết sớm và dẫn quân Bắc phạt, liệu ông có thể đánh bại Tư Mã Ý?