Giá cao su xuất khẩu sẽ ở mức cao

    Báo VTC News
    4 đăng lạiGốc

    Theo ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, giá cao su Việt Nam trong năm 2008 có thể đạt mức 2.250 USD/tấn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/235345/Default.aspx