Giá cao su thiên nhiên tăng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giá cao su tại thị trường Tokyo tăng khoảng 7,2% sau khi giá dầu thô tại thị trường New York tăng. Đồng yên hạ giá so với USD lần đầu tiên trong 3 ngày, nguyên nhân do thị trường chứng khoán Nhật tăng điểm, nhà đầu tư chuyển sang mua các loại tài sản có lợi tức cao hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=115630