Giá bông thế giới tăng nhanh

    1 đăng lạiGốc

    Tuần qua, giá bông trên các thị trường lại ở xu thế tăng nhanh...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/19/20080807115624240/thi-truong/gia-bong-the-gioi-tang-nhanh.htm