Giá bông thế giới tăng mạnh

    Gốc

    Hai tuần qua, giá bông trên các thị trường đã có xu thế tăng mạnh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=0901&home=detail&id=78fc3ab738c555&page=category