Giá bông thế giới đã tăng 45-49%

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Hai tuần qua, giá bông trên các thị trường đã liên tục tăng với tốc độ nhanh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=2ad61437745641&page=category