Giá bồi thường cao nhất 11,4 triệu đồng/m2 tại dự án xa lộ Hà Nội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND Tp.HCM vừa chấp thuận ý kiến của Sở Tài chính về bồi thường giá đất tại dự án thu hồi đất lộ giới xa lộ Hà Nội (đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến giáp ranh tỉnh Bình Dương)..

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/06/094303/4507