Giá bất động sản vẫn cao

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Giá bất động sản (BĐS) hiện giảm mạnh 30% - 70% so với cuối năm 2007 nhưng nhu cầu mua vẫn không tăng cao... dẫn đến khả năng thị trường bất động sản có thể tiếp tục giảm giá trong thời gian tới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081113223911.aspx