Giá bất động sản TP.HCM và chỉ số giá đất, căn hộ tuần 40

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Một số thông tin về giá bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ số giá đất, căn hộ trong tuần.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/06/040934/10624