Giá bán tăng 66%, PHR đạt 355 tỷ doanh thu thành phẩm 4 tháng đầu năm

Công ty dự kiến thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 18% bằng tiền mặt ngay trong tháng 5.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR – HOSE) công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 và phương hướng tháng 5/2017.

Theo đó, tháng 4/2017, Công ty khai thác được 196,87 tấn mủ quy mô (tỷ lệ 1,21% kế hoạch năm), DRC bình quân 28,16 0 , thu mua 87 tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm Công ty khai thác 2.791,35 tấn (đạt 19,93% kế hoạch năm, cao hơn 5,86% so với cùng kỳ năm 2016), DRC bình quân 28,42 0 , thu mua 2.995 tấn. Lũy kế chế biến 5.700 tấn mủ thành phẩm.

Công ty đã giao bán trong tháng 4 là 552 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 51,2 triệu đồng/tấn, doanh thu hơn 28,2 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, Công ty tiêu thụ được 7.761,44 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 45,5 triệu đồng/tấn (cao hơn 65,9% so với cùng kỳ năm 2016), doanh thu thành phẩm đạt gần 355,4 tỷ đồng.

Giá bán tăng 66%, PHR đạt 355 tỷ doanh thu thành phẩm 4 tháng đầu năm - Ảnh 1

Về kế hoạch trong tháng 5/2017, PHR phấn đấu đạt 978 tấn mủ khô (6% kế hoạch năm), thu mua 720 tấn. Tận thu mủ, tổ chức sản xuất chế biến theo yêu cầu kế hoạch dài hạn, bảo đảm chất lượng theo đúng hợp đồng, giao hàng kịp thời cho khách hàng. Tăng cường hợp đồng dài hạn.

Công ty dự kiến thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 18% bằng tiền mặt ngay trong tháng 5.