GHOSTSURF PLATINUM - Sát thủ của RAPIDSHARE, MEGAUPLOAD, 4SHARED ...

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: GhostSurf (GS) có thể coi là phần mềm tổng hợp (AIO) hữu hiệu cho việc "triệt hạ" RapidShare (RS), Megaupload (MG), 4Shared (4S) ... GS giúp chúng ta "ẩn danh" và trống lại Spyware ở đẳng cấp siêu việt....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=14257