Ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ: Chính thức ngưng hiệu lực quy định

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành thông tư số 53/2017/TTBTNMT quy định ngưng thi hành về việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ.

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 5/12. Điều 1 thông tư nêu rõ ngưng hiệu lực thi hành khoản 5 điều 6 thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9 của Bộ trưởng TN&MT quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai từ ngày 5/12/2017 đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Chính thức ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ. Ảnh: Internet

Tổng cục quản lý đất đai có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành thông tư này. UBND các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định việc hướng dẫn ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất đối với trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình quy định tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT là phù hợp với quy định tại Khoản 29 Điều 3, Khoản 1 Điều 97 và Khoản 2 Điều 98 của Luật Đất đai; Điều 101 và Điều 212 của Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Do trước đây pháp luật về đất đai quy định ghi tên đai diện của hộ gia đình sử dụng đất lên Giấy chứng nhận nên trong quá trình giao dịch về quyền của người sử dụng đất, việc ghi tên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận như trên đã bộc lộ tồn tại, hạn chế. Đồng thời phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong hộ gia đình.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, quy định nêu trong khoản 5 điều 6 của thông tư 33 giúp đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, giảm rủi ro cho người sử dụng đất, minh bạch về tài sản. Đồng thời, không đặt thêm thủ tục hành chính khi thực hiện các quyền của hộ gia đình sử dụng đất như một số ý kiến đã nêu mà đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự.

Bùi Huyền (t/h)

Huyền Bùi