Ghi nhận ở Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Năm 2022, Ðảng bộ xã Ðông Thắng được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ đánh giá, xếp loại 'Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'. Ðể đạt kết quả trên, Ðảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng.

  Năm 2022, Ðảng bộ xã Ðông Thắng được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ðể đạt kết quả trên, Ðảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Ðảng.

  Cầu kênh KH6 ở ấp Đông Mỹ vừa khánh thành đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

  Cầu kênh KH6 ở ấp Đông Mỹ vừa khánh thành đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

  Theo đồng chí Mai Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, Ðảng bộ xã có 10 chi bộ; trong đó, có 5 chi bộ ấp, 2 chi bộ trường học và 3 chi bộ cơ quan, với 126 đảng viên (ÐV). Xác định công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, Ðảng ủy xã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời tổ chức cho cán bộ (CB), ÐV học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ðảng. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Ðảng sâu rộng, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng thực hiện của nhân dân.

  Bên cạnh đó, Ðảng ủy xã quan tâm xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Ðảng bộ; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, Ðảng ủy và UBKT Ðảng ủy chú trọng công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt thông tin, dư luận liên quan đến tổ chức đảng và ÐV để kiểm tra những trường hợp khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra giám sát, Ðảng ủy xã kịp thời chấn chỉnh giúp các chi bộ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý ÐV, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tác phong làm việc của ÐV...

  Trong công tác tổ chức, Ðảng ủy xã chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp CB. Ðảng ủy xã đã giới thiệu 2 CB để HÐND xã bầu Chủ tịch HÐND và Phó Chủ tịch UBND xã, với số phiếu tín nhiệm đạt 100%. Ðảng ủy xã đã thực hiện xong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 là 41 lượt CB và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 là 41 lượt CB đã được BTV Huyện ủy phê duyệt. Ðồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn kết nạp ÐV, qua đó có 5 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Ðảng (đạt 100% kế hoạch). Chị Danh Thị Cẩm Nhung, Bí thư Chi đoàn ấp Ðông Thắng được kết nạp vào Ðảng ngày 20-10-2022. Chị Nhung bộc bạch: "Trở thành ÐV, tôi phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng quê hương Ðông Thắng phát triển". Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, năm 2022, qua đánh giá, xếp loại, Ðảng bộ xã có 97,3% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 10/10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðảng bộ xã giữ vững danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

  Về kinh tế - xã hội, năm 2022, xã Ðông Thắng có nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được hình thành và phát triển, như: mô hình Tổ nông dân nghề nghiệp Xuân Trường ấp Thới Hiệp trồng sầu riêng, xoài, nhãn Ido, mít Thái 7,48ha; mô hình màu dưới chân ruộng ấp Ðông Thắng - Ðông Mỹ 5ha; mô hình giải quyết việc làm cho 60 lao động nông thôn của Hội LHPN xã; mô hình xây dựng sản phẩm bưởi da xanh ấp Ðông Mỹ đạt OCOP 3 sao… Với sự chỉ đạo sát sao của Ðảng ủy xã, nhân dân đã đóng góp gần 200 triệu đồng nâng cấp tuyến đường kinh Trâm Bầu và tuyến đường KH6 ấp Ðông Mỹ dài 1.200m; nhân dân tham gia nhiều ngày công lao động cùng chính quyền bắc cầu kênh KH6 ấp Ðông Mỹ dài 40m, rộng 4m, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, các trường học trên địa bàn xã đều đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, nâng chất.

  Ðồng chí Mai Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: Năm 2023, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ðông Thắng tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn và phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao.

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/ghi-nhan-o-dang-bo-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-a154992.html