Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - kiệt tác thiên nhiên bằng đá

Ở Việt Nam có rất nhiều những kỳ quan thiên nhiên bằng đá tuyệt đẹp. Nhưng so với bazan dạng cột ở Ba Làng An (Quảng Ngãi), bazan dạng cột thác Trinh Nữ (Đăknông) thì ghềnh Đá Đĩa ở An Ninh Đông - Tuy An - Phú Yên là một thắng cảnh kỳ thú nhất ở Việt Nam, một  kiệt tác bằng đá được thiên nhiên ban tặng. Xem chi tiết...