Ghen tuông, đâm chết người yêu bằng kéo

    Gốc

    My dùng kéo đâm chết người yêu - anh Hiền - do đọc được 4 đến 5 cuộc nhắn tin ở máy điện thoại di động của Hiền với một cô gái nào đó và nghi ngờ anh Hiền “xuống Hà Nội học và có người mới”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/9/75747.cand