Ghế văn phòng cao cấp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Công việc văn phòng phần lớn là luôn phải ngồi một chỗ. Chính vì vậy, chiếc ghế đóng vai trò vô cùng quan trọng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=50971