Ghế nóng & muôn hình bệnh tật

    Gốc

    Người ta vẫn bảo ghế HLV là “ghế nóng”, nhưng cái “ghế nóng” ấy làm tiêu hao năng lượng, bào mòn sức lực của những nhà cầm quân như thế nào là điều không mấy người hiểu rõ…

      Nguồn ICTNews: www.bongda24h.vn/default.aspx?CateID=168&ID=10421&tabid=300